ایمن ترافیک ایرانیانhttp://iti-lux.comایمن ترافیک ایرانیانfaایمن ترافیک ایرانیانhttp://iti-lux.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://iti-lux.com162130ایمن ترافیک ایرانیانCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 جداکننده خیابانی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جداکننده-خیابانی-با-اتصالات <img src='./Administrator/files/ProductPic/S500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1">جداکننده ترافیکی</a></span> جهت استفاده در پروژه هایی که در مدت محدود نیاز به جدا کردن دو قسمت وجود دارد، بسیار مناسب می باشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ راهنمایی تک خانه سولار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-خورشیدی-تک-خانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/خورشیدی تک خانه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 50*35 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-50-35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_31-53.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong></span>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Monday, December 3, 2018 استوانه ایمنی ساده A3 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استوانه-ایمنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/PLP_P_26720B310-L_2015-09-12_1256.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C">استوانه ایمنی</a> برای نشان دادن هندسه جاده در طول روز و شب جهت استفاده راحتر و <a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-A8">ایمن</a> تر رانندگان از جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p></p><hr/> Saturday, August 25, 2018 ضربه گیر ستون مدل ST-B201 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-مدل-ST-B201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱_۰۹-۵۴-۲۴.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p></p><hr/> Sunday, November 18, 2018 صفحه ضد لغزش رمپ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=صفحه-ضد-لغزش-رمپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTread_Pad_Clear-600x209.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Handi Treads are an economical permanent solution to slip and fall hazards."><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%85%D9%BE">صفحات ضد لغزش رمپ پارکینگ</a></strong></span></span>&nbsp;محصولاتی آلومینیومی هستند که در جهت کاهش و جلوگیری<span id="result_box" lang="fa"><span title="Handi-Ramp has created a variety of non slip aluminum products to help prevent slip and fall injuries. "> آسیب های ناشی از لغزش و سقوط مورد استفاده قرار می گیرند.</span></span></span></p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 کاشن تانک http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کاشن <img src='./Administrator/files/ProductPic/5p-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سایز محصول: 90*90*120</p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 رفلکتور خورشیدی دوطرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=رفلکتور-خورشیدی-دوطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/سولار دوطرفه.png' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span id="ctl08_GridView1_HyperLink1_7" title="ﺳﻪشنبه 18 ارديبهشت 1397 در ساعت 10 : 38 دقیقه"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C">گل میخ آلومینیومی </a></strong><span id="result_box" lang="fa"><span id="ctl08_GridView1_HyperLink1_7" title="ﺳﻪشنبه 18 ارديبهشت 1397 در ساعت 10 : 38 دقیقه"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C">سولار</a></strong> مدل </span></span> دوطرفه</span> دارای LED در هر دو طرف ، مقاوم در برابر ضربه و<span> گرد و غبار که </span><span>به طور گسترده ای برای روشنایی و دکوراسیون جاده ها، حیاط، باغ ها، استخرها و غیره استفاده شود.</span></span></p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 بشکه ایمنی ترافیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=بشکه-ایمنی-و-ترافیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1101.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C">بشکه های ایمنی ترافیکی</a> در جهت&nbsp;<span style="font-family: Tahoma;">ایمن سازی راه ها و محوطه های عمران</span> مورد استفاده قرار می گیرند تا صدمات و برخوردهای احتمالی در تصادفات را به میزانی قابل ملاحضه ای کاهش دهند. <br /></span></p></p><hr/> Monday, November 12, 2018 تقسیم کننده پارکینگ مدل ST-B101 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تقسیم-کننده-پارکینگ-مدل-ST-B101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/w6.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">با نصب این قطعه در هر واحد پارکینگ محدودیت خودرو برای حرکت تعیین می شود و از برخورد خودرو با دیوار و یا موانع دیگر جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 پلاک خوان هوشمند پارکینگ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پلاک-خوان-هوشمند-پارکینگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/پلاک خوان.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 چشم ببری سیگ لایت http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-ببری-سیگ-لایت <img src='./Administrator/files/ProductPic/glass-solar-road-stud-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>این <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA">چشم ببری خورشیدی</a></span></strong> محصولی است که دید بهتری نسبت به جاده در اختیار رانندگان در شب قرار می دهد و نصب و راه اندازی آن آسان و سریع می باشد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ راهنمایی LED کامل و پایه ترافیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-LED-کامل-و-پایه-ترافیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/LED_Traffic_Light.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-LED-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C">چراغ راهنمایی LED کامل و پایه ترافیکی</a></span>&nbsp;محصولی با کیفیت و طول عمر بالا تولید شده توسط <a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 قفل چرخ مدل AD http://iti-lux.com/index.aspx?Product=قفل-چرخ-مدل-AD <img src='./Administrator/files/ProductPic/1158729009.JPG' height='100' width='100' /><p><p>یک بازدارنده مطمئن در برابر سرقت خودرو</p></p><hr/> Sunday, August 26, 2018 آینه محدب استیل http://iti-lux.com/index.aspx?Product=آینه-محدب-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/1419317496caed1fe44a329d50e2206448b015bd23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 ضربه گیر دیوار 100 سانتیمتری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-دیوار-مدل-STB800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled.png' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارهای ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p> <p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 چراغ راهنمایی 3 خانه سولار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-3-خانه-سولار <img src='./Administrator/files/ProductPic/product-500x500.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 تابلو خطر پیچ به راست http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-خطر-پیچ-به-راست <img src='./Administrator/files/ProductPic/راست.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 عکاسی و فیلمبرداری ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=عکاسی-و-فیلمبرداری-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/269b36e876e375e05083f78293992209_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 خودرو یاب هوشمند پارکینگ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=خودرویاب-هوشمند-پارکینگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/خودرویاب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 رفلکتور خورشیدی یکطرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=رفلکتور-خورشیدی-یکطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/سولار یکطرفه.png' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span id="ctl08_GridView1_HyperLink1_7" title="ﺳﻪشنبه 18 ارديبهشت 1397 در ساعت 10 : 38 دقیقه"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C">گل میخ آلومینیومی </a></strong><span id="result_box" lang="fa"><span id="ctl08_GridView1_HyperLink1_7" title="ﺳﻪشنبه 18 ارديبهشت 1397 در ساعت 10 : 38 دقیقه"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C">سولار</a></strong> مدل </span></span> دوطرفه</span> دارای LED در هر دو طرف ، مقاوم در برابر ضربه و<span> گرد و غبار که </span><span>به طور گسترده ای برای روشنایی و دکوراسیون جاده ها، حیاط، باغ ها، استخرها و غیره استفاده شود.</span></span></p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 راهبند مدل 300 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-B300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/B300.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">راهبند 300 </span><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">محصول <strong><a href="http://iti-lux.com">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></strong>&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">تنظیمات بسیار آسانی دارند </span></span></span></span></span></span>و با بالاترین دقت و مقاومت <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">برای استفاده مداوم </span></span></span></span></span></span>طراحی و تولید شده است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 راهبند مدل 400 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-B400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/B400.png' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">راهبند 400 </span></span></span><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">محصول <strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></strong>&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">تنظیمات بسیار آسانی دارند </span></span></span></span></span></span>و با بالاترین دقت و مقاومت <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">برای استفاده مداوم </span></span></span></span></span></span>طراحی و تولید شده است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 گل میخ پلاستیکی رفلکتوردار 05 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-پلاستیکی-رفلکتوردار-05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kare-yol-butonu.jpg' height='100' width='100' /><p><p><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="font-size: medium;"><strong>گل میخ پلاستیکی</strong></span></a> با استفاده از رفلکتورهای درخشان، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 تابلو ایست دستی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-ایست-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ایست دستی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 13, 2018 کشیدن سیگار ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کشیدن-سیگار-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/1379b5de7cb668c186ab48a9361eabd7_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 قفل پارکینگ مدل ST-B404 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=قفل-مدل-ST-B404 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-32-34.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF">قفل پارکینگ</a> جهت شخصی سازی فضای پارکینگ</span></p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 جداکننده لاستیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جداکننده-لاستیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">بدنه اصلی <a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">جدا کننده لاستیکی</a> رنگی دارای یک ساختار با کیفیت و مقاومت بسیار زیاد است.</span></p></p><hr/> Saturday, August 25, 2018 چشم گربه ای آلومینیومی با نگین شیشه ای مدلAL http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-گربه ای-آلومینیومی-نگین-شیشه <img src='./Administrator/files/ProductPic/images001.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">چشم گربه ای</a></span> در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی ، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Tuesday, June 12, 2018 ماژول چراغ راهنمایی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ماژول-چراغ-راهنمایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">محصولی پر کاربرد برای استفاده در&nbsp;<span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C">چراغ راهنمایی و رانندگی</a></span> متشکل از LED های با نوردهی بالا</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 ترمز پله سمباده ای Anti Slip-005 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ترمز-پله-سمباده-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/anabrblk.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C">ترمز پله سمباده ای</a></span> از جمله نوارهای ضد لغزنده قوی به شمار می آید که با رویه زبر خود گزینه مناسبی برای مکان های پرتردد و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Sunday, August 26, 2018 ضربه گیر ستون HG-300 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-پلاستیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_22.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">ضربه گیر ستون PVC</a> که به نام هندریل و یا ضربه گیر بیمارستانی نیز شناخته می شود مناسب برای محیط های داخلی علی الخصوص مکان هایی بهداشتی می باشد تا علاوه بر حفاظت از زیر ساخت ها ؛سلامت افراد نیز تامین گردد.</span></p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 نبشی پله PVC-05 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-PVC-05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_26.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-PVC-05"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی PVC </strong></span></a>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آیند که جهت جلوگیری از لیز خوردن و لغزندگی بر روی پله ها اهمیت فراوانی دارند.<br /></span></p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 چراغ راهنمایی سه خانه LED http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-سه-خانه-LED <img src='./Administrator/files/ProductPic/سه خانه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های راهنمایی و رانندگی جدید از لامپ های&nbsp; LED یا چراغ های الکترونیکی فردی کوچکی هستند که با استفاده از ولتاژ اعمال شده به یک تراشه نیمه هادی و بازتابنده در داخل یک لنز رنگی کوچک یا پوشش بیرونی ایجاد می شود.</p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 راهبند آکاردئونی مدل HGD http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-HGD <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>محصولی&nbsp; انعطاف پذیر است که به عنوان حفاظ با سیستم باز و بسته شدن دستی و اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد و در کنترل تردد و ایمنی کمک بسزایی می کند.</p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 سرعت گیر قابل حمل http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعتگیر-قابل-حمل <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>جهت کنترل عبور و مرور خودرو ها در مصارف موقت و ضروری از جمله مدارس ، ایست بازرسی ، آتش نشانی ، تعمیرات راه و شهرداری ها و ...</p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 چشم گربه ای رفلکتوردار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-گربه-ای-رفلکتوردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/eye.stud.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-301 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-سه-خانه-ITL-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 آیینه محدب اکرولییک http://iti-lux.com/index.aspx?Product=آیینه-محدب-اکرولییک <img src='./Administrator/files/ProductPic/lab-concave-mirror-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span>&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 60*50 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-60-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/22Sss.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong></span>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Monday, December 3, 2018 کمربند ایمنی خود را ببندید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کمربند-ایمنی-خود-را-ببندید <img src='./Administrator/files/ProductPic/a67e9d105d87a83c2081372f8c241cc4_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 تابلو خطر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-خطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimages.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 24, 2018 عبور کامیون یدک دار ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=عبور-کامیون-یدک-دار-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/1200px-Vorschriftszeichen_7b.svg.png' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL">این تابلو به منظور اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم می باشد.کیفیت مناسب و روکش شبرنگ آن دید مناسب در شب را فراهم می کند .</p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 معکوس شمار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=معکوس-شمار <img src='./Administrator/files/ProductPic/timer.jpg' height='100' width='100' /><p><p><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C">چراغ های راهنمایی و رانندگی</a> جدید از لامپ های&nbsp; LED یا چراغ های الکترونیکی فردی کوچکی هستند که با استفاده از ولتاژ اعمال شده به یک تراشه نیمه هادی و بازتابنده در داخل یک لنز رنگی کوچک یا پوشش بیرونی ایجاد می شود.</p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 استوانه ایمنی فنری A8 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استوانه-ایمنی-فنری-A8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/S560.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-A8">استوانه ایمنی</a> برای نشان دادن هندسه جاده در طول روز و شب جهت استفاده راحتر و <a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-A8">ایمن</a> تر رانندگان از جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p></p><hr/> Saturday, August 25, 2018 کفپوش اپوکسی یکنواخت شده http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کفپوش-اپوکسی-Self-leveling <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-10-15_11-33-38.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;">محصول &nbsp;اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته شده است. کفپوش اپوکسی با ایجاد یک سطح مقاوم در برابر لغزش، گرما و مقاوم در برابر ، ایمنی را افزایش می دهد.&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 قفل پارکینگ مدل ST-B401 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=قفل-مدل-ST-B401 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ST-B401.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF">قفل پارکینگ</a> جهت شخصی سازی فضای پارکینگ</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-209 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 90*33 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-90-33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-08-05_13-32-01.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong></span>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 بولارد http://iti-lux.com/index.aspx?Product=بولارد <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_0941.JPG' height='100' width='100' /><p><p>قابل استفاده در خروجی خیابانها و بزرگراهها جهت نمای مسیر بویژه در زمان های ترافیک برای کنترل حرکت خودرو ها و یا راهنمایی رانندگان در مسیرهایی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-202 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-خانه-ITL-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی 6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 پایه پرچم لوله ای http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-پرچم-لوله-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه پرچم معمولی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 18, 2018 برانکارد حمل مصدوم http://iti-lux.com/index.aspx?Product=برانکارد-حمل-مصدوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/8c4e7ddecfb739ef5c33c55621b27630_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 ضربه گیر ستون مدل ST-B200 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-مدل-ST-B200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PFXP6160-00.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p></p><hr/> Sunday, November 18, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-203 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-211 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-211 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-222 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 گل میخ چدن http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-چدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/AE002-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p><p>محصولی پر کاربرد از گروه <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87">تجهیزات ایمنی راه</a></span></strong> که تعیین محدوده جاده و مسیرهای عبوری از جمله موارد استفده از آنها می باشد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 نیوجرسی NE-200 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نیوجرسی-60-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۷-۰۲-۱۸_۱۲-۰۹-۴۶.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">نیوجرسی قطعات پلاستیکی هستند که برای جداکردن مسیرهای ترافیکی در جاده&zwnj;ها و ایمن سازی حاشیه راه یا خیابان در دست عملیات عمرانی توسط شرکت ایمن ترافیک طراحی و تولید میشود.</span></p></p><hr/> Saturday, November 17, 2018 غیر قابل آشامیدن http://iti-lux.com/index.aspx?Product=غیر-قابل-آشامیدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/258ee2700b8562b5d51ebf2117179b3d_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 گل میخ پلاستیکی رفلکتوردار 07 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-پلاستیکی-رفلکتوردار-07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2967_buyuk.jpg' height='100' width='100' /><p><p><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="font-size: medium;"><strong>گل میخ پلاستیکی</strong></span></a> با استفاده از رفلکتورهای درخشان، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 صف آرا 100 سانتی دو قرقره http://iti-lux.com/index.aspx?Product=صف-آرا-100-سانتی-دو-قرقره <img src='./Administrator/files/ProductPic/Twin_Retractable_Belt_Stanchions.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 تابلو معرفی معابر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-معرفی-معابر <img src='./Administrator/files/ProductPic/a.jpg' height='100' width='100' /><p><p>به تابلوهایی اطلاق می گردد که به منظور اطلاع رسانی و نمایش اسامی معابر و خیابان های شهری به راننده مورد استفاده قرار می گیرند.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-201 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-خانه-ITL-201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چشم گربه ای آلومینیومی با نگین شیشه ای مدلAS http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-گربه ای-آلومینیومی-نگین-شیشه-AS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSwareflex-Cat-Eye-Reflector-En1463-Metal-Road-Stud.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">چشم گربه ای</a></span> در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی ، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Tuesday, June 12, 2018 مخروط ایمنی PVC http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مخروط-ایمنی-PVC <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG-1547.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="font-size: medium;">وسیله ای است با وظیفه&zwnj;ی هشدار و آگاه&zwnj;سازی رانندگان از محدودیت های جاده ای که تردد را در مسیرهای ایمن راهنمایی و جهت دهی می نماید.</span></p></p><hr/> Monday, September 24, 2018 ترمز پله غیر سایشی Anti Slip-103 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ترمز-پله-غیر-سایشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_23.jpg' height='100' width='100' /><p><p><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C">ترمز پله غیر سایشی</a> و یا رمپ پله محصولی ایمن برای مکان های پر تردد به شمار می آید.</p></p><hr/> Sunday, August 26, 2018 نبشی پله PVC-06 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-PVC-06 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-09-29_12-41-08.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Prohttp://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-PVC-06"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی PVC </strong></span></a>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آیند که جهت جلوگیری از لیز خوردن و لغزندگی بر روی پله ها اهمیت فراوانی دارند.<br /></span></p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-223 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-223 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 تابلوهای هشدار دهنده خورشیدی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلوهای-هشدار-دهنده-خورشیدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aindex.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span id="ContentPlaceHolder1_Lbl_Word" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تابلوهای هشداردهنده خورشیدی، بدلیل استفاده از انرژی تجدید پذیر علاوه بر حداقل استفاده از انرژی و سوخت،&nbsp;<span id="ContentPlaceHolder1_Lbl_Word" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"> نقش مهمی را</span></span> در کاهش تصادفات در ساعات شب در نقاطی که روشنایی خیابانی وجود ندارد ، حتی در معابر شهری ایفا می نماید.</span></span></p></p><hr/> Monday, May 21, 2018 قفل پارکینگ مدل ST-B402 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=قفل-پارکینگ-مدل-ST-B402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/parking_lock_mit_schluessel.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF">قفل پارکینگ</a> جهت شخصی سازی فضای پارکینگ</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 راهبند آکاردئونی آلومینیومی 3.5 متری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-3.5-متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/36.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-204 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-خانه-ITL-204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-213 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-خانه-ITL-213 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 ضربه گیر دیوار 80 سانتیمتری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-دیوار-80-سانتیمتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارهای ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p> <p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 سرعت گیر جاده ای 50*35 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-جاده-ای-50-35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3550.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سرعتگیر ها از جمله تجهیزات ایمنی جاده ها و راه ها می باشند که با استفاده از انحراف عمودی کمک شایانی برای کم کردن سرعت وسایل نقلیه جهت ایمنی بیشتر می نمایند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سایز: 25*500*350 میلیمتر</p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 نیوجرسی Ne-110 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نیوجرسی-40-70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/_G5A1545.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C">نیوجرسی</a> قطعات پلاستیکی هستند که برای جداکردن مسیرهای ترافیکی در جاده&zwnj;ها استفاده می&zwnj;شوند.</span><br /></span></p></p><hr/> Saturday, November 17, 2018 راهبند آکاردئونی مدل XGD http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-XGD <img src='./Administrator/files/ProductPic/XGD.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 3, 2018 مخروط ایمنی PE http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مخروط-ایمنی-PE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPE-traffic-Cone01.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="font-size: medium;">وسیله ای است با وظیفه&zwnj;ی هشدار و آگاه&zwnj;سازی رانندگان از محدودیت های جاده ای که تردد را در مسیرهای ایمن راهنمایی و جهت دهی می نماید.</span></p></p><hr/> Monday, September 24, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-102 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه پارکی22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 11, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-215 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-215 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی27.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 پایه پرچم مرتفع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-پرچم-مرتفع <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه پرچم مرتفع.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 جداکننده بلوکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جداکننده-بلوکی-استوانه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۴_۱۵-۳۳-۰۷.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1">جداکننده ترافیکی</a></span> جهت استفاده در پروژه هایی که در مدت محدود نیاز به جدا کردن دو قسمت وجود دارد، بسیار مناسب می باشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 ضربه گیر دیوار 90 سانتیمتری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-دیوار-90-سانتیمتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/wall-guard2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارهای ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p> <p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 چشم گربه ای دو طرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گربه-ای-دو-طرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_36950.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">چشم گربه ای</a></span></strong> در دو نوع یک و دو طرفه با استفاده از نگین شیشه ای ، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 راهبند مدل 502 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-B502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/B502.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">راهبند 502 </span><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">محصول&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><strong><a href="http://iti-lux.com">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">تنظیمات بسیار آسانی دارند </span></span></span></span></span></span>و با بالاترین دقت و مقاومت <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">برای استفاده مداوم </span></span></span></span></span></span>طراحی و تولید شده است.</span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 آینه محدب پلی کربنات http://iti-lux.com/index.aspx?Product=آینه-محدب-پلی-کربنات <img src='./Administrator/files/ProductPic/3bcf6596-887c-498c-a1cd-e8c368718ee9_traffic safety Convex Mirror-360x360.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" style="font-size: medium;" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">محصولی ایده آل برای استفاده در محیط داخلی در مکان هایی مانند انبارها یا پارکینگ ها </span></span></p></p><hr/> Tuesday, October 9, 2018 تابلوهای هدایت مسیر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلوهای-هدایت-مسیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/13960525000131_PhotoA.jpg' height='100' width='100' /><p><p>به تابلوهایی اطلاق می گردد که به منظور اطلاع رسانی راننده از مکان خاص یا مسیر خاصی به کار می روند.</p></p><hr/> Saturday, June 2, 2018 ورود افراد غیر مجاز ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ورود-افراد-غیر-مجاز-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/7e64c4d2a4a242251ffdaa790b21fa01_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 راهبند مدل 501 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=راهبند-مدل-B501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/B501.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">راهبند 501 </span><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">محصول <strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></strong>&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">تنظیمات بسیار آسانی دارند </span></span></span></span></span></span>و با بالاترین دقت و مقاومت <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: start; word-spacing: 1.1px;">برای استفاده مداوم </span></span></span></span></span></span>طراحی و تولید شده است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 پایه چراغ راهنمایی هشت وجهی 4*6 متر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-چراغ-راهنمایی-هشت-وجهی-4-6-متر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaپایه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 پایه چراغ راهنمایی هشت وجهی 3*6 متر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-چراغ-راهنمایی-هشت-وجهی-3-6-متر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaپایه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 تابلو چاله http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-چاله <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچاله.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 چراغ راهنمای تک خانه LED http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-تک-خانه-LED <img src='./Administrator/files/ProductPic/تک خانه LED.jpg' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های راهنمایی و رانندگی جدید از لامپ های&nbsp; LED با قدرت بازتاب بالا و حداقل میزان مصرف انرژی تولید گردیده اند.</p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 تابلو شیب سربالایی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-شیب-سربالایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/319px-Norwegian-road-sign-104.1.svg.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 استفاده از تلفن همراه ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استفاده-از-تلفن-همراه-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/7539a1b30386b8951ffea14c91e802dc_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 گل میخ پلاستیکی رفلکتوردار 04 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-پلاستیکی-رفلکتوردار-04 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2964_buyuk.jpg' height='100' width='100' /><p><p><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="font-size: medium;"><strong>گل میخ پلاستیکی</strong></span></a> با استفاده از رفلکتورهای درخشان، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-103 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-103 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 11, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-104 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 11, 2018 پادری آلومینیومی DM-401 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پادری-401 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پادری-الومینیومی-کلاسیک-نوار-موکت-بلژیکی-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><span id="result_box" lang="fa"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-401">پادری آلومینیومی</a></strong></span>&nbsp;مناسب برای نصب روکار در ورودی درب ها می باشد که از ورود گرد و خاک و گل و لای مخصوصاً در روزهای بارانی و برفی به داخل ساختمان جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 10, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 50*90 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-50-90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PUK1250.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong></span>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Monday, December 3, 2018 چشم ببری ساده http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-ببری-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/p8-1_big.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87">چشم ببری</a></span></strong> ، می تواند</span> <span>رانندگان را برای حرکت در مسیر درست و ایمن با نصب در حاشیه های کناری جاده های کم نور یا بزرگراه ها هدایت کند و خطرات جاده ای در تاریکی شب را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد.<br /></span></span></p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-217 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-217 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی31.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ چمنی مدل ICH-501 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چمنی-مدل-ICH-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چمنی 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-216 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-216 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی29.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ چمنی مدل ICH-505 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چمنی-مدل-ICH-505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چمنی 5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 7, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-302 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی32.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 گل میخ سولار پلاستیکی دوطرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-سولار-پلاستیکی-دوطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a_G5A1451.JPG' height='100' width='100' /><p><p>محصولی پر کاربرد از گروه محصولات <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87">تجهیزات ایمنی راه</a></span></strong> که تعیین محدوده جاده و مسیرهای عبوری از جمله موارد استفده از آنها می باشد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 50*40 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-50-40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/8602.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong></span>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Tuesday, December 4, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-221 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-221 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه1 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-214 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-214 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی24.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-219 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-219 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه1-1 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 4, 2018 چراغ چمنی مدل ICH-502 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چمنی-مدل-ICH-502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چمنی1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 صف آرا 90 سانتی دو قرقره http://iti-lux.com/index.aspx?Product=صف-آرا-90-سانتی-دوقرقره <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTwin_Retractable_Belt_Stanchions.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 گل گاردریل یک طرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-گاردریل-یکطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/solar-guardrail-reflector-250x250.jpg' height='100' width='100' /><p><p>قابل نصب در حاشیه معابر، گاردریل های خیابانی و جاده ای</p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 چراغ LED کامل عابر پیاده http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-LED-کامل-عابر-پیاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/عابر.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-LED-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87">چراغ LED کامل عابر پیاده </a>بطور گسترده برای ایمن نشان دادن مسیر عبوری عابرین پیاده از گذرهای پر تردد مورد استفاده قرار می گیرد...</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 چراغ راهنمایی دو خانه LED http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-دو-خانه-LED <img src='./Administrator/files/ProductPic/2 khoone ok.jpg' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های راهنمایی و رانندگی جدید از لامپ های&nbsp; LED یا چراغ های الکترونیکی فردی کوچکی هستند که با استفاده از ولتاژ اعمال شده به یک تراشه نیمه هادی و بازتابنده در داخل یک لنز رنگی کوچک یا پوشش بیرونی ایجاد می شود.</p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 سرعت گیر خیابانی پلاستیکی 33*90 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-خیابانی-پلاستیکی-33_90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/speed-bump-33.90-1-imenikala.gif' height='100' width='100' /><p><p><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعتگیر</a></strong> ها از جمله تجهیزات ایمنی جاده ها و راه ها می باشند که با استفاده از انحراف عمودی کمک شایانی برای کم کردن سرعت وسایل نقلیه جهت ایمنی بیشتر می نمایند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سایز:&nbsp; 50*330*900 میلیمتر</p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-107 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-107 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hesamsanat-03-1047.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 30, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-220 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه2-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 8, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-106 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHesamsanat-03-1030.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 28, 2018 قفل پارکینگ مدل ST-B403 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=قفل-مدل-ST-B403 <img src='./Administrator/files/ProductPic/13940622180355GhoflParking2-380x254.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF">قفل پارکینگ</a> جهت شخصی سازی فضای پارکینگ</span></p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 پایه چراغ راهنمایی هشت وجهی 4 متر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-چراغ-راهنمایی-هشت-وجهی-4-متر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپایه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 رعایت حق تقدم http://iti-lux.com/index.aspx?Product=رعایت-حق-تقدم <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;">این تابلو به منظور اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم می باشد.<span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;">کیفیت مناسب</span> و روکش شبرنگ آن دید مناسب در شب را فراهم می کند .</span></span></span></span></p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 چراغ چمنی مدل ICH-504 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چمنی-مدل-ICH-504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چمنی 4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 7, 2018 وسایل آتش نشانی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=وسایل-آتش-نشانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/753a82091bdf93df272697e1f26229c2_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 تابلو دست انداز E9 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-دست-انداز-E9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 تابلو سه وجهی ایمنی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-سه-وجهی-ایمنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/سه وجهی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 13, 2018 صف آرا 100 سانتی تک قرقره http://iti-lux.com/index.aspx?Product=صف-آرا-100-سانتی-تک-قرقره <img src='./Administrator/files/ProductPic/QueueMaster_Retractable_Belt_Stanchions.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 پایه چراغ راهنمایی هشت وجهی 1.5*6 متر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پایه-چراغ-راهنمایی-هشت-وجهی-1/5-6-متر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaپایه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-105 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 23, 2018 چراغ راهنمایی تک خانه لامپی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-تک-خانه-لامپی <img src='./Administrator/files/ProductPic/تک خانه لامپی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 ایستادن زیر جرثقیل ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ایستادن-زیر-جرثقیل-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/7a6409a35f8223f856dc99651cb33cb1_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 رمپ لاستیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=رمپ-لاستیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-12-02.jpg' height='100' width='100' /><p><div> <h2 style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%B1%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">ترمز رمپ پارکینگ</a> محصولی کاربردی جهت استفاده در رمپ و سراشیب های پارکینگ برای جلوگیری از سر خوردن اتومبیل در شیب می باشد.</span></h2> </div></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 گل میخ معمولی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-معمولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-11-25_13-42-53.jpg' height='100' width='100' /><p><p>محصولی پر کاربرد از گروه <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87">تجهیزات ایمنی راه</a></span></strong> که تعیین محدوده جاده و مسیرهای عبوری از جمله موارد استفده از آنها می باشد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-101 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 10, 2018 تابلو شیب سربالایی 10 درصد http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-شیب-سربالایی-10-درصد <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 حق تقدم با وسیله مقابل http://iti-lux.com/index.aspx?Product=حق-تقدم-با-وسیله-مقابل <img src='./Administrator/files/ProductPic/270px-Zeichen_208.svg_.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma;">این تابلو به منظور اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم می باشد.<span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;">کیفیت مناسب</span> و روکش شبرنگ آن دید مناسب در شب را فراهم می کند .</span></span></span></p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 گل گاردریل دو طرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-گاردریل-دوطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/Guardrail-Reflectors.jpg' height='100' width='100' /><p><p>قابل نصب در حاشیه معابر، گاردریل های خیابانی و جاده ای</p></p><hr/> Tuesday, August 21, 2018 سرعت گیر خیابانی پلاستیکی 33*200 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-خیابانی-پلاستیکی-33-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/_G5A1527.JPG' height='100' width='100' /><p><p><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعتگیر</a></strong> ها از جمله تجهیزات ایمنی جاده ها و راه ها می باشند که با استفاده از انحراف عمودی کمک شایانی برای کم کردن سرعت وسایل نقلیه جهت ایمنی بیشتر می نمایند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سایز:&nbsp;&nbsp; 70*330*200 میلیمتر</p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 جداکننده 50 سانتیمتری با استوانه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جداکننده-50-سانتیمتری-با-استوانه <img src='./Administrator/files/ProductPic/LETP6044.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1">جداکننده ترافیکی </a></span>جهت استفاده در پروژه هایی که در مدت محدود نیاز به جدا کردن دو قسمت وجود دارد، بسیار مناسب می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 کنترل پاسپورت http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کنترل-پاسپورت <img src='./Administrator/files/ProductPic/fdde1da287ef645878d672d35edb2d9e_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 تابلو میدان http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-میدان <img src='./Administrator/files/ProductPic/6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 کفپوش اپوکسی مورتار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کفپوش -اپوکسی-مورتار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aindustrial-floor-paint.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">محصول &nbsp;اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته شده است. کفپوش اپوکسی با ایجاد یک سطح مقاوم در برابر لغزش، گرما و مقاوم در برابر ، ایمنی را افزایش می دهد.</span></p></p><hr/> Sunday, October 7, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-205 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-205 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 استات تک پیچ گرد http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استات-تک-پیچ-گرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-10-31_10-28-50.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" style="font-size: medium;" lang="fa">استات دایره ای یک راه حل موثر و ارزان برای کاهش سرعت ترافیک و برای جدا کردن مسیرهای ترافیک و مناطق غیر ترافیکی است.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 صف آرا 90 سانتی تک قرقره http://iti-lux.com/index.aspx?Product=صف-آرا-90-سانتی-تک-قرقره <img src='./Administrator/files/ProductPic/aQueueMaster_Retractable_Belt_Stanchions.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 20, 2018 پارکینگ اختصاصی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پارکینگ-اختصاصی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3de37b3f2de6564a2ea064ec2afe25d4_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 رنگ پلی اورتان دو جزئی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=رنگ-پلی-اورتان-دوجزئی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-09-05_15-32-16.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">پلی اورتان مانند اپوکسی، یک پلیمر گرمازا است و رنگ پلی اورتان دو جزئی که با آن رنگ گرم نیز گفته می شود عملکرد و پوشش دهی بالایی دارد.</span></p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 چراغ چمنی مدل ICH-503 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چمنی-مدل-ICH-503 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چمنی 3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 7, 2018 سالن غذاخوری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سالن-غذاخوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/4c704b823894e663c696fb5ee0a8793f_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-212 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-212 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی18.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-210 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ راهنمایی سه خانه لامپی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-سه-خانه-لامپی <img src='./Administrator/files/ProductPic/تک خانه LED1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 جداکننده 50 سانتیمتری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جداکننده-50-سانتیمتری-با-اتصالات <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۶_۲۲-۳۳-۴۱.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1">جداکننده ترافیکی </a></span>جهت استفاده در پروژه هایی که در مدت محدود نیاز به جدا کردن دو قسمت وجود دارد، بسیار مناسب می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-208 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-208 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-206 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-206 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 دکمه اعلام حریق http://iti-lux.com/index.aspx?Product=دکمه-اعلام-حریق <img src='./Administrator/files/ProductPic/7fb770f34c796f7501d3cf0f0dc39075_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-207 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-دو-شاخه-ITL-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه-پارکی12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 3, 2018 کفپوش اپوکسی استخر http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کفپوش-اپوکسی-استخر <img src='./Administrator/files/ProductPic/pool5-900x455.jpg' height='100' width='100' /><p><p>اپوکسی یک اصطلاح است که برای نشان دادن یک گروه از مواد و عمل استفاده از آنها بکار برده می شود. سیستم اپوکسی بر اساس ترکیب رزین ها و سخت کننده ها است.&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 ورود ممنوع http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ورود-ممنوع <img src='./Administrator/files/ProductPic/podlahova-znacka-jednosmerny-provoz-50-cm-original.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 ایست http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ایست-فارسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/entezami1.png' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL">این تابلو به منظور اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم می باشد.کیفیت مناسب و روکش شبرنگ آن دید مناسب در شب را فراهم می کند .</p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 آژیر اعلام حریق http://iti-lux.com/index.aspx?Product=آژیر-اعلام-حریق <img src='./Administrator/files/ProductPic/9962afd4d7801adbe96e49a2f2eab69f_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 وارد نشوید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=وارد-نشوید <img src='./Administrator/files/ProductPic/82558bd755d4bf64f8b1324b360ed554_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چشم گربه ای یک طرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گربه-ای-یک-طرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaIMG_36950.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C">چشم گربه ای</a></span></strong> در دو نوع یک و دو طرفه با استفاده از نگین شیشه ای ، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 استات بیضی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استات-بیضی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-10-31_10-29-40.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" style="font-size: medium;" lang="fa">استات بیضی یک راه حل موثر و ارزان برای کاهش سرعت ترافیک و برای جدا کردن مسیرهای ترافیک و مناطق غیر ترافیکی است.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 تابلو شیب سرپایینی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-شیب-سرپایینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/120px-Norwegian-road-sign-104.2.svg.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 گل میخ سولار پلاستیکی یکطرفه http://iti-lux.com/index.aspx?Product=گل-میخ-سولار-پلاستیکی-یکطرفه <img src='./Administrator/files/ProductPic/_G5A1451.JPG' height='100' width='100' /><p><p>محصولی پر کاربرد از گروه محصولات <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87">تجهیزات ایمنی راه</a></span></strong> که تعیین محدوده جاده و مسیرهای عبوری از جمله موارد استفده از آنها می باشد.</p></p><hr/> Saturday, June 9, 2018 از وسایل ایمنی استفاده کنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=از-وسایل-ایمنی-استفاده-کنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/5288462d048e0d3f60f64bb84cff6df4_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 نبشی پله با شاسی آلومینیومی 03 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-شاسی-آلومینیومی03 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-08-12_1-36.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> با شاسی آلومینیومی</strong></span></span>&nbsp;از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که با رویه زبر خود گزینه مناسبی برای مکان های پرتردد و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Sunday, September 16, 2018 پادری آلومینیومی DM-201 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پادری-آلومینیومی-DM-201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sabok-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p>پادری های های آلومینیومی مناسب برای نصب روکار در ورودی درب ها می باشد که از ورود گرد و خاک و گل و لای مخصوصاً در روزهای بارانی و برفی به داخل ساختمان جلوگیری می کند.</p></p><hr/> Sunday, October 14, 2018 نبشی پله با شاسی آلومینیومی 02 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-شاسی-آلومینیومی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_27.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> با شاسی آلومینیومی</strong></span></span>&nbsp;از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که با رویه زبر خود گزینه مناسبی برای مکان های پرتردد و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Wednesday, September 12, 2018 تنیس http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تنیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/85ca514f9886a96d3c067f991afcb736_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چراغ راهنمایی و اخطاری تکی مدل PB http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-و-اخطاری-تکی-مدل-PB <img src='./Administrator/files/ProductPic/index.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 7, 2018 چراغ راهنمایی دو خانه لامپی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-دو-خانه-لامپی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدوخانه لامپی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 19, 2018 تابلو پل کم عرض http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-پل-کم-عرض <img src='./Administrator/files/ProductPic/پل کم عرض.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-218 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-218 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پایه .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 4, 2018 نبشی پله PVC-07 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-PVC-07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_20_10-09-39.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-PVC-07"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی PVC </strong></span></a>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آیند که جهت جلوگیری از لیز خوردن و لغزندگی بر روی پله ها اهمیت فراوانی دارند.<br /></span></p></p><hr/> Tuesday, September 25, 2018 چراغ گردان خودرو تمام LED http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-گردان-خودرو-تمام-LED <img src='./Administrator/files/ProductPic/کوهستان.jpg' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 جلیقه ایمنی شبرنگ دار http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جلیقه-ایمنی-شبرنگ-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/جلیقه-نجات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 13, 2018 هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=هنگام-حریق-از-آسانسور-استفاده-نکنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/e7b279be6a862d254f0e7cc4dde2874e_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 رنگ پلی اورتان تک جزئی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پلی-اورتان-تک-جزئی <img src='./Administrator/files/ProductPic/BMW_Scottsdale.JPG' height='100' width='100' /><p><p>پلی اورتان تک جزئی که به آن رنگ سرد نیز گفته می شود مانند اپوکسی یک پلیمر گرمازا است که عملکرد و پوشش دهی بالایی دارد.</p></p><hr/> Saturday, September 29, 2018 چراغ باتومی ایمنی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-باتومی-ایمنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باطوم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 12, 2018 در صورت حریق شیشه را بشکنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=در-صورت-حریق-شیشه-را-بشکنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/c9e8d9069e929f4898939a62f1adcffd_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-224 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-224 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHesamsanat-03-1070.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 4, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-303 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hesamsanat-03-1069.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 5, 2018 چراغ راهنمایی و اخطاری تکی مدل PC http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-و-اخطاری-تکی-مدل-PC <img src='./Administrator/files/ProductPic/index3.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 9, 2018 تابلو دست انداز E8 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-دست-انداز-E8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 چشم شوی اضطراری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چشم-شوی-اضطراری <img src='./Administrator/files/ProductPic/600eb6612b31632f6c618c9c012d873d_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 چراغ راهنمایی و اخطاری تکی مدل PA http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-راهنمایی-و-اخطاری-تکی-مدل-PA <img src='./Administrator/files/ProductPic/index4.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 7, 2018 مسیر پیاده روی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مسیر-پیاده-روی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ead47d36e50510c345eb86a3568f763f_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 دستهای خود را بشویید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=دستهای-خود-را-بشویید <img src='./Administrator/files/ProductPic/f7f8c4727a011019fe43a7eaa92bf9a5_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 ایست http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ایست <img src='./Administrator/files/ProductPic/entezami.png' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL">این تابلو به منظور اطلاع رسانی جهت رعایت حق تقدم می باشد.کیفیت مناسب و روکش شبرنگ آن دید مناسب در شب را فراهم می کند .</p></p><hr/> Sunday, May 13, 2018 چراغ 4 گردان خودرو http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-4-گردان-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1495.JPG' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 مثلث خطر ترافیکی ایمنی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مثلث-خطر-ترافیکی-ایمنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مثلث خطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>خرید <strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87">تجهیزات ایمنی</a></strong> از جمله مثلث خطر هزینه به حساب نمی آید اما سرمایه گذاری محسوب می شود.</p></p><hr/> Tuesday, June 12, 2018 چراغ گردان خودرو با تابلو امدادی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-گردان-خودرو-با-تابلو-امدادی <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1496.JPG' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 تابلو خطر پیچ به چپ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-خطر-پیچ-به-چپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/7.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 8, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-108 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-108 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hesamsanat-03-1061.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 31, 2018 چراغ گردان 10 سلولی خودرو http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-گردان-10-سلولی-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1493.JPG' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 چراغ دو گردان خودرو http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-دو-گردان-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1494.JPG' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 فلشر پشت کامیون http://iti-lux.com/index.aspx?Product=فلشر-پشت-کامیون <img src='./Administrator/files/ProductPic/21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 28, 2018 چراغ راهنمایی و اخطاری تکی مدل PG http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جراغ-راهنمایی-و-اخطاری-تکی-مدل-PG <img src='./Administrator/files/ProductPic/index0.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 9, 2018 به صورت صحیح انبار کنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=به-صورت-صحیح-انبار-کنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/dd34e32172fe0202ef287e574244e1d2_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 برای تردد از روگذر استفاده کنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=برای-تردد-از-روگذر-استفاده-کنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 مخصوص معلولین http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مخصوص-معلولین <img src='./Administrator/files/ProductPic/64f1bd36159ab528d3f0e600c8367f84_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 ضربه گیر ستون گرد http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-ستون-گرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/circular-column-guard-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span title="Rubber corner &amp; wall guards are cost efficient damage prevention solutions that help protect the surrounding infrastructure and vehicles in parking facilities. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" lang="fa"><span>از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای <strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx">شرکت ایمن ترافیک ایرانیان</a></span></strong> محافظت کنید.</span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, August 25, 2018 نبشی پله آلومینیومی AF-202 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=لب-پله-آلومینیومی-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PHOTO-2018-09-17-10-20-20.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> آلومینیومی </strong></span></span>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که <span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با روکش لاستیکی</span> مقاوم خود گزینه مناسبی برای محیط های خارجی یا داخلی و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Sunday, October 14, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-225 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-225 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرنوشا-دو-طرفه.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">از جمله تجهیزات روشنایی که ضمن تامین روشنایی محیط به زیبا شدن آن نیز کمک می کند پایه چراغ روشنایی می باشد که در اندازه ها و مدل های مختلفی تولید شده و از آنها در پارک ها ، باغ ها ، باغچه ها ، ویلاها و حیاط منازل استفاده می شود.</span></p></p><hr/> Sunday, November 18, 2018 فلشر جلوی داشبورد خودرو http://iti-lux.com/index.aspx?Product=فلشر-جلوی-داشبورد-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/فلاشر رو داشبوردی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>مخصوص جلوی داشبورد تمامی خودروهای ایمنی و پلیس</p></p><hr/> Saturday, June 2, 2018 چراغ دو قلو مگنتی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-دو-قلو-مگنتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/wbdbi2zf_thumb3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 2, 2018 چشمک زن و گردان http://iti-lux.com/index.aspx?Product=جشمک-زن-و-گردان <img src='./Administrator/files/ProductPic/images1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 2, 2018 چراغ چهارگردان خودرو http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-چهارگردان-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1497.JPG' height='100' width='100' /><p><p>چراغ های گردان با طراحی آیرودینامیک و کاملا واترپروف مطابق با استاندادهای جهانی ساخته شده است.</p></p><hr/> Sunday, June 3, 2018 اطلاعات http://iti-lux.com/index.aspx?Product=اطلاعات <img src='./Administrator/files/ProductPic/f269038fa4534045b59925e7d5e023e1_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 از سطل زباله استفاده کنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=از-سطل-زباله-استفاده-کنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/77e3798bb9782084333898c5f75d9aab_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 اسب سواری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=اسب-سواری <img src='./Administrator/files/ProductPic/0bb2d4215d5de184c10e9f50ee1d9553_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 نبشی پله PVC-08 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-PVC-08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-09-29_12-41-33.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-PVC-08"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی PVC&nbsp;</strong></span></a>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آیند که جهت جلوگیری از لیز خوردن و لغزندگی بر روی پله ها اهمیت فراوانی دارند.<br /></span></p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 نردبان نجات http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نردبان-نجات <img src='./Administrator/files/ProductPic/48689e827932dc70ec0a6e6067e8a72b_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 تابلو شیب سرپایینی 10 درصد http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-شیب-سرپایینی-10-درصد <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 24, 2018 تقسیم کننده فلزی پارکینگ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تقسیم-کننده-فلزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/2018-08-17-PHOTO-00000041.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">با نصب این قطعه در هر واحد پارکینگ محدودیت خودرو برای حرکت تعیین می شود و از برخورد خودرو با دیوار و یا موانع دیگر جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Sunday, September 23, 2018 مخروط ایمنی یک متری http://iti-lux.com/index.aspx?Product=مخروط -ایمنی -1متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1905.JPG' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="font-size: medium;">وسیله ای است با وظیفه&zwnj;ی هشدار و آگاه&zwnj;سازی رانندگان از محدودیت های جاده ای که تردد را در مسیرهای ایمن راهنمایی و جهت دهی می نماید.</span></p></p><hr/> Monday, September 24, 2018 چراغ پارکی مدل ITL-109 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=چراغ-پارکی-مدل-ITL-109 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آدریان-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 1, 2018 کفپوش اپوکسی ماسه ای http://iti-lux.com/index.aspx?Product=کفپوش-اپوکسی-ماسه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/epoxy_brown-flake-garage_750x500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C">کفپوش اپوکسی ماسه ای</a></strong>&nbsp; پوشش های اپوکسی ماسه ای رایج ترین پوشش های اپوکسی تزئینی است و می توان آنها را برای اضافه کردن لوگو، علامت های تجاری و جزئیات تزئینی به کف استفاده کرد.</span></p></p><hr/> Sunday, October 7, 2018 ضربه گیر ستون HG-400 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=ضربه-گیر-ستون-HG-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-1891.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">ضربه گیر ستون PVC</a> که به نام هندریل و یا ضربه گیر بیمارستانی نیز شناخته می شود مناسب برای محیط های داخلی علی الخصوص مکان هایی بهداشتی می باشد تا علاوه بر حفاظت از زیر ساخت ها ؛سلامت افراد نیز تامین گردد.</span></p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 بولارد هیدرومکانیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=بولارد-هیدرومکانیکی-112 <img src='./Administrator/files/ProductPic/road-bollard-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">این محصول به واسطه ظاهر و کارکرد خاص آن می تواند امنیت و آسایش بیشتری را در کنار ظاهری زیبا و متفاوت، برای شما فراهم آورد.</span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, September 26, 2018 از ماسک ایمنی استفاده کنید http://iti-lux.com/index.aspx?Product=از-ماسک-ایمنی-استفاده-کنید <img src='./Administrator/files/ProductPic/2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 نبشی پله آلومینیومی AF-301 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-آلومینیومی-AF-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-09-29_12-41-47.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> آلومینیومی </strong></span></span>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که <span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با روکش لاستیکی</span> مقاوم خود گزینه مناسبی برای محیط های خارجی یا داخلی و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 3, 2018 نبشی پله آلومینیومی AF-302 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-آلومینیومی-AF-302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-09-29_12-41-36.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> آلومینیومی </strong></span></span>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که <span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با روکش لاستیکی</span> مقاوم خود گزینه مناسبی برای محیط های خارجی یا داخلی و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 3, 2018 پادری آلومینیومی DM-501 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پادری-آلومینیومی-DM-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sangin-4.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">پادری های های آلومینیومی مناسب برای نصب روکار در ورودی درب ها می باشد که از ورود گرد و خاک و گل و لای مخصوصاً در روزهای بارانی و برفی به داخل ساختمان جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Sunday, October 14, 2018 به سمت محل تجمع ایمن http://iti-lux.com/index.aspx?Product=0541 <img src='./Administrator/files/ProductPic/274936c4b649c88ffad7944bfc7a744a_S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 14, 2018 پادری آلومینیومی DM-301 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=پادری-آلومینیومی-DM-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/er6.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><span id="result_box" lang="fa"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-401">پادری آلومینیومی</a></strong></span>&nbsp;مناسب برای نصب روکار در ورودی درب ها می باشد که از ورود گرد و خاک و گل و لای مخصوصاً در روزهای بارانی و برفی به داخل ساختمان جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Wednesday, October 10, 2018 خط کشی خیابان http://iti-lux.com/index.aspx?Product=خط-کشی-خیابان <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-05-09_09-01-11.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">رنگ&zwnj;های ترافیکی مورد استفاده جهت خط کشی خیابان و نشانه گذاری های جاده ای و علائم زمینی لایه ای نازک از ترکیب مواد با پایه رزین های اکریلیک می باشند.</span></p></p><hr/> Tuesday, October 16, 2018 خط کشی پارکینگ http://iti-lux.com/index.aspx?Product=خط-کشی-پارکینگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/thermoplastic-road-marking-paint-50.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">رنگ ترافيكي مورد استفاده جهت خط کشی پارکینگ موجب می شود حركت اتومبيل ها توسط راننده ها بهتر انجام&nbsp; پذيرد.</span></p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 نبشی پله آلومینیومی AF-203 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-آلومینیومی-AF-203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4kanal-13.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> آلومینیومی </strong></span></span>از جمله صفحات ضد لغزنده قوی به شمار می آید که <span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با روکش لاستیکی</span> مقاوم خود گزینه مناسبی برای محیط های خارجی یا داخلی و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Saturday, October 13, 2018 میخ فرش خیابان و جاده ای http://iti-lux.com/index.aspx?Product=میخ-فرش <img src='./Administrator/files/ProductPic/میخ فرش.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">میخ فرش در موارد امنیتی و حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرد و باعث توقف خودرو میگردد.</span></p></p><hr/> Monday, November 5, 2018 استات سرامیکی http://iti-lux.com/index.aspx?Product=استات-سرامیکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-10-31_13-16-17.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" style="font-size: medium;" lang="fa">استات یک راه حل موثر و ارزان برای کاهش سرعت ترافیک و برای جدا کردن مسیرهای ترافیک و مناطق غیر ترافیکی است.</span></p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 تابلو هشدار دهنده داخل سالن http://iti-lux.com/index.aspx?Product=تابلو-هدار-دهنده-داخل-سالن <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-17-19.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span id="result_box" lang="fa"><span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><span lang="fa"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Product=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86">تابلو هشدار دهنده داخل سالن</a></strong></span></span>&nbsp;برای اخطار و توجه به وجود محدودیت های منطقه و یا موانع و خطر کاربرد فراوانی دارد.</span><br /></span></span></p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 سرعت گیر لاستیکی سایز 200*50 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=سرعت-گیر-لاستیکی-سایز-200-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PHOTO-2018-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://iti-lux.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سرعت گیر لاستیکی</a></strong>&nbsp;باعث تقلیل سرعت اتومبیل ها شده و از احتمال تصادفات در سرعت های بالاتر جلوگیری می کند.</span></p></p><hr/> Sunday, December 2, 2018 نبشی پله پلاستیکی مدل DM-25 http://iti-lux.com/index.aspx?Product=نبشی-پله-پلاستیکی-25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_7.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong>نبشی پله</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> پلاستیکی </strong></span></span>از نوارهای ضد لغزنده قوی به شمار می آید که <span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با روکش لاستیکی</span> مقاوم خود گزینه مناسبی برای محیط های خارجی یا داخلی و شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب محسوب می شود.</span></p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018